Prečo naše kolektory?

solarne_kolektory_bezny_spojpng
Obr. Zvarom uchytený meander kolektora na absorbčnú platňu.

Väčšina producentov meander (rúrka, ktorou prúdi teplonosná kvapalina a odvádza teplo z kolektora) na abosorbér (kovová platňa, ktorá pohlcuje slnečné žiarenie) uchytáva zvarom. Pri nekvalitne prevedených zvaroch následkom tepelnej rozťažnosti pri tepelných výkyvoch v telese kolektora (-20 až +200°C) zvar praskne a meander od absorbéra odpadne...


spoj-thermosolarpngts_300_rezpng

Nami inštalované kolektory majú meander ZALISOVANÝ. Lisovaný spoj je večný, styčná plocha absorbér / rúrka meandra je neporovnateľne väčšia, to znamená, rúrkou odvedieme oveľa väčšie množstvo tepla.

Zvar nikdy nebudte tak pevný, ako lisovaný spoj, navyše styčná plocha, ktorou sa odovzdáva teplo z telesa kolektora do potrubia meandra je neporovnateľne väčšia, ako u zváraných absorbérov.


Navyše

  • Kompletná výroba a výskum ThermoSolar je umiestnená na Slovensku - kolektory z výroby ku Vám prejdú len malú vzdialenosť,
  • na kolektory poskytujeme záruku až 12 rokov, ktorú si môžete uplatniť aj priamo u výrobcu na základe výrobného čísla výrobku,
  • všetky použité súčasti systému - od solárnej kvapaliny, cez zásobník vody, či čerpadlové jednotky sú odporúčané výrobcom kolektorov pre spoľahlivú činnosť solárneho systému ako celku